Ürünler

Aşağıdaki tabloda hangi elementlerin hangi elementel analiz cihazı ile belirlenebileceği gösterilmektedir. Detaylı teknik özellikler ve cihaz bilgileri için uygulamanıza karşılık gelen analizör ismine tıklamanız yeterlidir.

  Inorganik malzemeler     Organik malzemeler  
Karbon Kükürt Hidrojen Azot Oksijen Analizör
Karbon, hidrojen ve kükürt analizleri CHS Analizörü
- - - CS-i
- - - CS-2000
- - - CS-580 1)
- - - CS-580A 1)
- - CHS-580 2)
- - CHS-580A 2)
Oksijen, azot ve hidrojen analizleri ONH Analizörü
- - - ON-p
- - - OH-p
- - ONH-p
- - - - H-500
Özel uygulamalar için analizörler
Karbon dioksit ve su analizleri CW-800 3)
Karbon dioksit ve su analizleri CW-800M 3)
Yüzey karbon analizi SurfaceC-800
Termogravimetrik analiz TGA Thermostep

1) CS-580 yatay bir fırın kullanırken, CS-580A otomatik örnek değiştirici "Otomatik Yükleyici" entegre etmek için bir dikey fırın ile donatılmıştır.

2) CS-580 yatay bir fırın kullanırken, CS-580A otomatik örnek değiştirici "Otomatik Yükleyici" entegre etmek için bir dikey fırın ile donatılmıştır.

3) CW-800 ile karşılaştırıldığında CW-800M farklı taşıyıcı gazlar kullanabilir (N2, O2) ve ölçüm (rampalama) sırasında sıcaklık değiştirebilirsiniz.