Analizator tlenu / azotu / wodoru ELEMENTRAC ONH-p

Pobierz broszurę Arkusz danych
Close

Język:


Analizator ELEMENTRAC OH-p służy do oznaczania tlenu, azotu i wodoru w próbkach nieorganicznychw gazie obojętnym w piecu impulsowym przy temperaturach przekraczających 3000 °C.

ELEMENTRAC OH-p gwarantuje precyzyjne i szybkie analizy próbek. Analizator nadaje się do szerokiego zakresu aplikacji jak analizy metali, ceramiki i innych materiałów nieorganicznych.

Analizator tlenu / azotu / wodoru może być wyposażony w dwie cele pomiarowe (IR) o różnych długościach pokrywając oba (wysoki i niski) zakresy pomiarowe tlenu. Zawartość azotu i wodoru w ELEMENTRAC ON-p jest oznaczana w wytrzymałej i czułej celi pomiarowej przewodności cieplnej.

Przykładowe Aplikacje

stopy, żeliwo, ceramika, miedź, metale odporne, stal, ...

Zalety produktu

 • równoczesne oznaczanie tlenu/azotu lub tlenu/wodoru gazie obojętnym
 • NOWOŚĆ: obieg zamknięty i zoptymalizowana cyrkulacja dla czułego oznaczania ONH
 • NOWOŚĆ: wykorzystanie taniego argonu jako gazu nośnego
 • NOWOŚĆ: mocny piec katalityczny dla dokładnych pomiarów tlenu
 • NOWOŚĆ: elektronicznie kontrolowany system przepływu gazu i nowy test szczelności
 • NOWOŚĆ: chłodzony wodą port próbki dla efektywnego usuwania powietrza atmosferycznego
 • elastyczne konfiguracje i zakresy pomiarowe dla O, N i H
 • duża czułość cel IR i TC z niskim limitem detekcji
 • krótki czas analizy
 • mocny 8,5 kW* piec impulsowy dla temperatur przekraczających 3000 °C
 • ekonomiczna analiza opiłków bez kapsułek
 • NOWOŚĆ: chemikalia i rury schowane za drzwiczkami (zdejmowalne)
 • NOWOŚĆ: nowe oprogramowanie wspierające eksport danych i aplikacji, z polami komentarzy i wieloma innymi funkcjami
 • kalibracja jedno i wielopunktowa (regresja liniowa)
 • NOWOŚĆ: chłodzenie wodą kranową, wymiennikiem ciepła lub chillerem
 • nowa konstrukcja umożliwia pracę w kontroli produkcji i w laboratorium

Cechy

Parametry mierzone azot, tlen, wodór
Próbki nieorganiczne
Ustawienie pieca pionowy
Nośnik próbek tygle grafitowe
Dziedzina zastosowania ceramika, inżynieria / elektronika, Stal / Metalurgia
Piec elektrodowy piec impulsowy (max. 8,5 KW*), temperatury przekraczające 3000 °C
Metoda detekcji absorpcja w podczerwieni dla tlenu, przewodność termiczna dla azotu i wodoru
Typowy czas analizy 120 - 180 s
Wymagane odczynniki chemiczne nadchloran magnezu, odczynnik Schuetze'a, tlenek miedzi, wodorotlenek sodu
Wymagane gazy sprężone powietrze, hel o czystości 99.995 %, azot o czystości 99.995%, argon o czystości 99.995% (jeśli wymagany), ciśnienie wszystkich gazów (2 - 4 bar / 30 - 60 psi)
Wymagane zasilanie 3~ 400 V, 50/60 Hz, max. 8,500 W
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 57 x 77 x 63 cm
Ciężar ~ 161 kg
Wymagane wyposażenie PC, monitor, waga (dokładność 0.0001g)
Opcjonalne akcesoria external chiller, jednostka kalibracja gazu, oczyszczanie gazu nośnego
- * ograniczona do 6.8 kW w ustawieniach aplikacji

Zasada działania

Obsługa ELEMENTRAC ONH-p
Obsługa ELEMENTRAC ONH-p jest prosta i bezpieczna. Próbki są ważone za pomocą podłączonej wagi a naważka przekazywana do komputera PC. Istnieje również możliwość wprowadzenia naważki ręcznie. Próbka umieszczana jest w podajniku a pusty tygiel grafitowy jest wkładany na dolną elektrodę pieca.

W zależności od aplikacji może być wymagane dodanie materiałów pomocniczych obniżających temperaturę topnienia próbki jak np. cyna czy nikiel. Czas trwania analizy wynosi od 2 do 3 minut w zależności od parametrów aplikacji. Sygnały z cel pomiarowych są wyświetlane w komputerze na bieżąco.

Wszystkie wykresy są zapisywane w bazie danych razem z wynikami analiz. Dodatkowo wszystkie wyniki mogą być transferowane do systemu LIMS ( Laboratory Information Management System). ELEMENTRAC ONH-p wymaga minimalnej konserwacji. Filtry i odczynniki chemiczne podlegające konserwacji są łatwo dostępne.

Zasada pomiaru ELEMENTRAC ONH-p
Zasada pomiaru w ELEMENTRAC ONH-p dostarcza szerokich zakresów pomiarowych. W celu przeprowadzenia analizy, próbka jest ważona i umieszczana w podajniku. Przepłukiwanie gazem nośnym zapobiega dostawaniu się powietrza atmosferycznego do pieca. Tygiel grafitowy zostaje odgazowany w piecu impulsowym w celu usunięcia zanieczyszczeń (np. pozostałego wodoru).

Po fazie stabilizacji próbka jest wrzucana przez podajnik do tygla i topiona. W wyniku reakcji węgla z tygla grafitowego i tlenu z próbki powstaje tlenek węgla. Azot i wodór są uwalniane w formie pierwiastkowej. Gaz nośny (hel) i gazy z próbki przechodzą przez filtr pyłowy zanim trafią na katalizator z tlenkiem miedzi zamieniający CO na CO2.

CO2 jest mierzone na celach podczerwieni w celu oznaczenia zawartości tlenu. Dwutlenek węgla i woda są usuwane chemicznie a zawartość azotu jest mierzona w celi pomiarowej przewodnictwa cieplnego. W przypadku analizy wodoru gaz nośny (azot) przechodzi przez katalizator z odczynnikiem Schuetze'a zamiast przez katalizator z tlenkiem miedzi.

Z zastrzeżeniem zmian technicznych i błędów