Analizator węgla / siarki ELEMENTRAC CS-2000

Pobierz broszurę Arkusz danych
Close

Język:


Analizator węgla / siarki ELEMENTRAC CS-2000CS-2000 z podajnikiem prób do 36 tygli, wagą i monitoremCS-2000 z modułem TIC, podajnikiem prób do 130 tygli i wagą

Analizator ELTRA CS-2000 jest jedynym analizatorem na rynku umożliwiającym oznaczanie zawartości węgla i siarki zarówno w próbkach organicznych jak i nieorganicznych. W tym celu CS-2000 wyposażono w dwa piece: indukcyjny i oporowy (Technologia EDF), zapewniając pełny zakres analizy węgla i siarki.

CS-2000 dostępny jest z maksymalnie czterema niezależnymi celami pomiarowymi, które zapewniają precyzyjne i równoczesne oznaczanie wysokich i niskich stężeń węgla i siarki. Dla zapewnienia optymalnych właściwości pomiaru, czułość cel pomiarowych może być dobierana indywidualnie poprzez zmianę ich długości.

Przykładowe Aplikacje

cement, ceramika, gips, gleby, guma, koks, materiały roślinne, metale, metale ogniotrwałe, Miedź, minerały, olej, piasek, popioły, rudy, stal, stopy, szkło, tytan, tytoń, wapień, węgiel, węgliki, Żelazo, żeliwo, ...

Zalety produktu

 • pełna elastyczność dzięki połączeniu pieca indukcyjnego i oporowego: Technologia ELTRA Dual Furnace (EDF)
 • analiza próbek organicznych i nieorganicznych
 • dzięki ELTRA Dual Furnace (EDF): analiza frakcyjna węgla i siarki
 • do czterech niezależnych cel pomiarowych z elastycznymi zakresami pomiarowymi
 • due to gold IR path, increased cell live time for analysis of halogen or acid containig samples
 • automatyczne czyszczenie pieca indukcyjnego
 • możliwość analizowania szerokiego zakresu materiałów organicznych i nieorganicznych
 • szybkie, precyzyjne, wiarygodne pomiary
 • mocny (2.2 kW) piec indukcyjny do temperatur powyżej 2000 °C
 • temperatura pieca oporowego regulowana co 1 °C do 1550  °C
 • efektywny, łatwy w obsłudze filtr pyłowy
 • jedno i wielopunktowa kalibracja
 • równoczesna kalibracja węgla i siarki
 • niskie koszty eksploatacji
 • solidna konstrukcja pozwala na użytkowanie w kontroli produkcji i w laboratoriach
 • równoczesne oznaczanie węgla i siarki przy minimalnym przygotowaniu próbki

Cechy

Parametry mierzone węgiel, siarka
Próbki organiczne, nieorganiczne
Ustawienie pieca poziomy (piec oporowy) i pionowy (piec indukcyjny)
Nośnik próbek łódki ceramiczne
Dziedzina zastosowania chemia / tworzywa sztuczne, Geologia/Górnictwo, inżynieria / elektronika, materiały dla budownictwa, medycyna / farmacja, Przemysł węglowy / Elektrownie, rolnictwo, Stal / Metalurgia, szkło / ceramika, środowisko / recykling
Piece piec indukcyjny, powyżej 2000 °C piec oporowy (rura ceramiczna), regulowana do 1550 °C (krok co 1 °C)
Metoda detekcji półprzewodnikowa absorpcja w podczerwieni
Ilość cel pomiarowych 1 - 4
Material of IR path gold
Typowy czas analizy piec indukcyjny 40 - 50 s
piec oporowy 60 - 120 s
Wymagane odczynniki chemiczne nadchloran magnezu, tlenek miedzi, wodorotlenek sodu
Wymagane gazy sprężone powietrze (4 - 6 bar / 60 - 90 psi)
tlen 99.5 % pure (2 - 4 bar / 30 - 60 psi)
Wymagane zasilanie dla pieca indukcyjnego 230 V, 50/60 Hz; max. 15 A, 3450 W
Wymagane zasilanie dla pieca oporowego 230 V, 50/60 Hz, maksymalny prąd grzania 20 A
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 88 x 80 x 60 cm
Ciężar ~ 150 kg
Wymagane wyposażenie PC, monitor, waga (dokładność 0.0001g)
Opcjonalne akcesoria Autoloader (na 36 lub 130 tygli), HTF-540 piec ogrzewania wstępnego, pułapka halogenowa, oczyszczacz gazu nośnego, stabilizator napięcia 5 kVA

Zasada działania

Obsługa CS-2000
Analizator CS-2000 oprócz pieca indukcyjnego (zobacz CS-800) wyposażony jest dodatkowo w piec oporowy. Jego temperatura może być regulowana co 1 °C do 1550 °C. Próbki (np. węgla) są naważane do ceramicznych łódeczek. Naważka zostaje przekazana z podłączonej do komputera wagi do programu UNI. Istnieje również możliwość wprowadzenia naważki ręcznie. Następnie próbka jest umieszczana bezpośrednio w w piecu w celu spalenia. Nie jest wymagane stosowanie akceleratorów. W zależności od rodzaju próbki typowy czas trwania analizy wynosi od 60 do 180 sekund. Spaliny z pieca kierowane są na cele pomiarowe. Przeliczenie sygnałów i wyświetlenie wyników odbywa się automatycznie. Dane mogą być przesyłane do systemu LIMS. CS-2000 wymaga minimalnej konserwacji; odczynniki chemiczne które należy regularnie wymieniać są łatwo dostępne.

Zasada pomiaru CS-2000
Zasada działania w przypadku pieca indukcyjnego jest taka sama jak w analizatorze CS-800. W przypadku pieca oporowego, próbka jest spalana w strumieniu czystego tlenu powodując utlenienie siarki do dwutlenku siarki (SO2) oraz węgla do dwutlenku węgla (CO2). Wilgoć ze spalin usuwana jest przez nadchloran magnezu, następnie gazy kierowane są na panel pomiarowy. Tam następuje pomiar stężenia dwutlenku siarki. W analizatorze CS-2000 można zastosować cele pomiarowe o różnych czułościach (wysokie/niskie) w zależności od potrzeb użytkownika. Utlenienie obu, tlenku węgla do dwutlenku węgla oraz dwutlenku siarki do trójtlenku siarki powoduje oznaczenie zawartości siarki. Za pomocą waty celulozowej, CO3 zostaje usunięte; zawartość węgla jest oznaczana na celach węglowych które mogą być indywidualnie dobierane. Analizator ELTRA CS-2000 może być wyposażony w maksymalnie cztery niezależne cele pomiarowe.

Z zastrzeżeniem zmian technicznych i błędów