Analizator termograwimetryczny TGA Thermostep

Pobierz broszurę Arkusz danych
Close

Język:


Termograwimetria jest standardową metodą analizy materiałów organicznych, nieorganicznych i syntetycznych. Ogólnie analiza termograwimetryczna polega na pomiarze ubytku masy próbki w zdefiniowanej przez użytkownika temperaturze lub procesie grzania.

ELTRA TGA Thermostep jest urządzeniem do oznaczania różnych parametrów takich jak wilgoć, części lotne i popiół w odpowiednich temperaturach i zdefiniowanej atmosferze gazu podczas każdego cyklu. TGA Thermostep analizuje równocześnie do 19 próbek z naważką do 5 g i może pracować z temperaturą do 1000 °C.

Cechą szczególną TGA Thermostep jest możliwość zarządzania pokrywkami tygli. Urządzenie może automatycznie zakładać i zdejmować pokrywki podczas analizy. Właściwość ta pozwala na przykład zwiększyć precyzję oznaczania części lotnych w węglu i koksie.

Przykładowe Aplikacje

węgiel, koks, żywność, wapień, tworzywa sztuczne

Zalety produktu

 • krótki czas nagrzewania, wysoka stabilność temperatury
 • równoczesny pomiar w 19 tyglach
 • możliwość stosowania dużych naważek (kilka gram)
 • pokrywki tygli mogą być zakładane i zdejmowane podczas analizy
 • precyzyjne, dokładne i wiarygodne oznaczanie wilgoci, części lotnych oraz popiołu
 • możliwość analizowania szerokiego zakresu materiałów
 • temperatura pieca ustawiana do 1000 °C w krokach co 1 °C
 • zaawansowane oprogramowanie (wielojęzyczność, personalizacja widoku programu, eksport wyników)
 • dwie termopary dla precyzyjnej kontroli temperatury
 • waga z rozdzielczością 0,0001 g
 • niskie koszty eksploatacji
 • solidna konstrukcja pozwala na użytkowanie w kontroli produkcji i w laboratoriach

Cechy

Parametry mierzone popiół, wilgoć, części lotne
Próbki organiczne, nieorganiczne, syntetyczne
Dziedzina zastosowania rolnictwo, biologia, chemia / tworzywa sztuczne, węgiel / elektrownie, materiały budowlane, środowisko / recykling, żywność, geologia / górnictwo, szkło / ceramika, medycyna / farmaceutyki
Piec ceramiczny piec oporowy z programowaną temperaturą co 1 °C od 50 °C do 1000 °C
Metoda detekcji wagowa
Maksymalna ilość próbek 19 tygli + 1 tygiel referencyjny
Rozdzielczość wagi 0.0001 g
Dokładność wagi 0.02 % RSD
Wymagane gazy w zależności od aplikacji:
tlen 99.9 % (2 - 4 bar)
oraz,lub azot 99.9 % (2 - 4 bar)
sprężone powietrze 99.5 % (5 - 6 bar)
Wymagane zasilanie 230 V, 50/60 Hz, max. 32 A
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 55 x 52 x 62 cm
Ciężar ~ 65 kg
Wymagane wyposażenie PC, monitor, przewód wylotowy (średnica: 100mm; wentylator 4m3/min)

Zasada działania

Obsługa TGA Thermostep jest prosta i wygodna. Przebieg procesu pomiaru: temperatury, atmosfery gazu, sposobu grzania, musi zostać zdefiniowany wcześniej. Aby rozpocząć analizę wystarczy uruchomić wcześniej zdefiniowaną aplikację i naważyć próbki do tygli. Wszystkie następne działania odbywają się automatycznie. Wszystkie dane procesu i obliczenia wyników są realizowane za pomocą zewnętrznego komputera PC opartego na systemie Windows®. Oznaczenie wilgoci, części lotnych i popiołu zajmuje około 4 godzin.

Z zastrzeżeniem zmian technicznych i błędów