Material Overview

The table below illustrates which analyzer is suitable for which application and material.
suitable
odpowiedni, po konsultacji
CS‑800 CS‑2000 C(H)S‑580
C(H)S‑580A
ONH-p TGA CW‑800 SurfaceC‑800
stopy - - -
Aluminium - - -
popioły - - -
biomasa - - -
węgliki (SiC, WC) - -
żeliwo - - - -
cement, gips, wapień - -
ceramika - - - - -
węgiel, koks - - - -
Miedź - - -
żelazostopy - - -
żywność - - - - - -
szkło - - - - -
Żelazo, stal - - -
metale - - -
olej (palny/mineralny) - - - - -
rudy -
minerały - - -
materiały roślinne - - -
plastiki - - - -
metale ogniotrwałe - - -
guma - - - -
piasek - -
paliwa alternatywne, biopaliwa - - - -
silikon - - -
żużel - - - -
gleba - - -
sadza - - - -
tytoń - - - - -
odpady - - -
  CS‑800 CS‑2000 C(H)S‑580
C(H)S‑580A
ONH-p TGA CW‑800 SurfaceC‑800

Rejestracja do Newsletter'a

Informacje na temat wydarzeń, aplikacji i nowości dotyczących naszych produktów!

Zapisz